John Aaron Paul Luceno

Filipino Coach

JOHN AARON PAUL LUCENO is an honor graduate of the Tarlac State University and a high rater of the 2019 September LET. He is currently (2020) RevYou Hub’s newest LET coach for Filipino.

When asked what his aspirations are after becoming a Licensed Professional Teacher: “Dati, pangarap ko lang ay maging isang guro at manunulat. Ngayon, pangarap kong hubugin ang sarili ko sa lalong pagpapakadalubhasa sa Filipino, makatulong sa mga nangangarap maging guro. Higit sa lahat, gusto kong lalong mapalago sa relasyon sa Panginoon na Siyang dahilan ng lahat ng pangarap na ito.”

He sees himself as: a man with a kid’s heart dreaming of a bold future”. He loves cooking, calligraphy, singing, composing songs, and writing literature.